CHÚC TẾT MẬU TUẤT 2018

CHÚC TẾT MẬU TUẤT & LỄ THƯỢNG THỌ

Mùng 1 Tết, ngày 16-02-2018

  • Chương trình vào lúc 3h chiều: Gồm có 4 phần:

* PHẦN 1: LỄ KHÁNH TUẾ QUÝ GIỚI SƯ.

SC Viên Ngộ đại diện đại chúng dâng lời tác bạch.

Đại chúng dâng quà cúng dường.

NS Vĩnh Lạc đáp từ.

NS Bảo Giác phát quà lì xì đầu năm.

Chúng Dược Sư 2 đọc vè chúc tết.

* PHẦN 2: CHÚC THỌ QUÝ CỤ.

Gồm có: Ni sư Diệu Hiền 90 tuổi, NS Viên Diệu 72 tuổi, cụ Sadini Huyền Quang 100 tuổi & cụ Sadini Phạm Âm 86 tuổi.

Cô Hiền Tâm đại diện tác bạch.

Dâng quà.

NS Viên Diệu đại diện quý cụ đáp từ.

* PHẦN 3: LỄ MỪNG THƯỢNG THỌ CỤ SADINI HUYỀN QUANG TRÒN 100 TUỔI.

 Cụ Sadini Huyền Quang

  • Chúng Sadini đại diện tác bạch.
  • Dâng tràng hoa và quà.
  • NS Vĩnh Lạc đọc lời cảm tạ đại chúng đã lo cho thân mẫu trong thời gian qua.
  • Gia đình tác bạch mừng thọ.
  • Cụ đọc bài Khai Thị cho đại chúng.
  • Cụ phát phong bao lì xì cho đại chúng.
  • Quý SC lì xì mừng thọ Cụ.
  • Đọc vè mừng thọ.
  • Múa lân góp vui.

* PHẦN 4: HÁI LỘC ĐẦU NĂM.

Tất cả đại chúng lần lượt hái lộc đầu năm trong tinh thần vui vẻ, hòa ấm.


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply