Chương trình Phật Đản (2015)

 • Ngày 1 -> 7/4 : Chuyên tu Phật thất.
 • Ngày 8/4        : Lễ Phật Đản tại chùa Dược Sư.
 • Ngày 9/4       : Nhóm Ban Chức Sự.
 • Ngày 10 -> 11/4 : Xếp đặt phòng xá.
 • Ngày 12/4 :
  – Sám hối cá nhân.
  – Các cốc thất sám hối.
 • Ngày 13/4  : Lễ Sám Hồng Danh.
 • Ngày 14/4 :
  – 7h30’ sáng: Bố Tát.
  – 04h chiều: Nhóm toàn chúng.
 • Ngày 15/4 :
  Sáng : Dự Lễ Phật Đản tại huyện Đức Trọng.
  Chiều : Lễ Bạch An Cư tại chùa Dược Sư.
 • Chiều 16/4 : Thỉnh pháp khai học Luật.
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply