Cúng giỗ chú Minh Đăng 2019

Mùng 10 tháng 4 năm Kỷ Hợi (14-05-2019), kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 4 của Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng, gia đình gởi cúng tại chùa Dược Sư.

Chú là người tạo lập trang website chuaduocsu.org, để lưu truyền Pháp bảo của Cố Sư trưởng Hải Triều Âm.

Chùa Dược Sư nhớ tưởng ghi ơn chú.

Nam mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply