Cúng giỗ chú Phật tử Minh Đăng

Mùng 9 tháng 4 năm Đinh Dậu (04-05-2017)

Chùa Dược Sư cúng giỗ kỵ lần thứ 2 của Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng

 

Chùa Dược Sư không quên ơn Phật tử Minh Đăng đã thành lập trang nhà chuaduocsu.org, nhờ vậy mà Phật pháp của chùa được truyền bá rộng rãi tới những người hữu duyên. Mặc dù đã 2 năm trôi qua, nhưng gia đình của chú là chị gái Lưu Thị Bích Ngọc và vợ con chú vẫn tiếp tục duy trì ủng hộ để trang nhà được nối tiếp. Vì thế chùa Dược Sư hàng năm, cứ đến ngày giỗ kỵ chú đều cúng giỗ để tưởng niệm ân đức của chú, một vị Phật tử hết lòng cung kính Cố Tôn Sư Hải Triều Âm và lời giảng dạy của Ngài, nhiệt tình trong các Phật sự.

Xin đốt nén tâm hương tưởng niệm và cầu nguyện Tam Bảo tiếp độ hương linh Phật tử Lưu Sy Cường pháp danh Minh Đăng siêu đăng thánh cảnh.

 


 

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply