Cúng Ông Bà

Sáng ngày 30/12, Cúng Cửu Huyền Gia Tiên, đại chúng chia thành từng nhóm cúng Phật, các bàn thờ Tổ, Giác linh, Hương linh… rước Ông Bà Tổ Tiên của Ni chúng về chùa Dược Sư an tọa linh vị.

 


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply