Cúng Ông Bà

Theo thường lệ hàng năm, cứ đến ngày 30 tháng chạp. Sáng sớm Ni chúng ai nấy tự khấn thỉnh Ông Bà của mình về chùa. Sau đó cả chúng chia cúng 3 nơi: Cúng Phật, Cúng Tổ và gia tiên của Tôn sư, Cúng Cửu Huyền Thất Tổ của Ni chúng.

Cúng từ 30/12 đến mùng 5/1 là hoàn mãn.

Cúng Ngọ

Cúng Tổ

Khấn Ông Bà Gia Tiên

Cúng Cửu Huyền Thất Tổ của Ni chúng

Cúng Gia tiên của Tôn sư


Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply