Cúng Tất Niên

Sáng ngày 30 tháng chạp, Ni chúng cúng Ông Bà Tổ Tiên. Cúng Phật, Cúng Tổ và Cúng Gia Tiên.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply