Đàn tràng Phật thất tháng 4 (2019)

Tổ chức từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 4 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 05-05-2019)

Hình ảnh Lễ Khai Đàn.

Hình ảnh Ban Hộ pháp.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply