Đàn tràng Tứ Niệm Xứ tháng 10-2018

Mùng 2 tháng 10 năm Mậu Tuất (08-11-2018)

KHAI ĐÀN TU TỨ NIỆM  XỨ

Luyện tâm là điều tối yếu. Phật giáo là đạo của tâm. Người nào đào luyện tâm mình, người ấy tu theo Phật giáo. Tin chắc lý nhân quả, quan sát kỹ sự sanh diệt của sáu trần, làm chủ mọi hoạt động của tâm ý, chắc chắn sẽ giải thoát. Như thế ta tự lo khai mở trí tuệ. Trí tuệ cải thiện thân tâm. Hãy tỉnh dậy ! Cố gắng tìm vui ở sự tu hành. Giữ gìn giới phẩm căn bản. Kiểm soát thân miệng ý. Đừng chán nản trong khó khăn tập trung tâm ý. Đạo sở dĩ quý vì có thể huấn luyện được tâm. Với nỗ lực đúng, chúng ta đạt được trí tuệ.

(Cố Sư trưởng Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply