Đàn tu TNX tháng 5

THÔNG BÁO

Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ
Từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 năm Đinh Dậu
(26-05 → 03-06-2017)
Tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng.

Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương vị Niết-bàn. Giác có 2: Giác ngộ và giác sát.

Giác ngộ là nhận được cái mình vốn có. Giác sát diệt vọng tưởng vô minh và những gì làm chướng sự giác ngộ. Tứ Niệm Xứ khai tuệ minh sát, cần thấm vào bốn oai nghi, hiện hình trong ba nghiệp thân miệng ý. Tâm chúng ta phải là tấm gương luôn luôn giác chiếu. Nhờ trí minh sát chúng ta tự chủ được mỗi mỗi tâm niệm, mỗi mỗi hành vi, mỗi mỗi hơi thở. Có vậy mới thanh lọc được những chủng tử vô minh, tập khí từ lịch kiếp, kẻ thù không đội trời chung của khách xuất thế.  

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply