Dồn hết tâm lực

Phải dồn hết tâm lực làm cái việc quý báu quan trọng là trở về chân tâm bản tánh.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply