Giỗ Húy Kỵ Cụ Tổ

Ngày 11 tháng 11 năm Đinh Dậu (28-12-2017)

Ni chúng Dược Sư Cúng Giỗ Húy Kỵ lần thứ 23

Hòa Thượng Đệ nhất Pháp Chủ GHPGVN
THÍCH THANH THIỆU

Hình chụp năm 1981

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply