Giỗ Sư Cụ Tuệ Nhuận

Ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý (nhằm ngày 08-04-2020)

Ni chúng tưởng niệm ân đức Sư Cụ Tuệ Nhuận – bậc Thầy Phó Pháp cho Cố Sư trưởng Hải Triều Âm – Người đã truyền trao pháp môn Niệm Phật.

Tịnh Độ Ni Viện Hải Triều Âm nguyện nối tiếp chí nguyện và hoằng dương pháp môn Tịnh Độ đền ơn pháp nhũ.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply