Hội thi Lăng Nghiêm

Ngày 27 tháng giêng năm Kỷ Hợi (3-3-2019)

Chùa Dược Sư tổ chức Thi Vấn Đáp Kinh Lăng Nghiêm. Buổi thi từ 2h30′ chiều đến 9h tối, kết quả đội A được điểm cao nhất và nhận phần thưởng của Đội. Cả chúng đều có quà và ai nấy hoan hỷ đến hết buổi thi.

Đại lão Pháp sư Viên Anh mở lời rằng: Quần sanh ai cũng có tâm mà chân tâm khó ngộ. Tu hành chẳng ai không cầu định mà tánh định khó minh. Chỉ chân tâm, bày tánh định, duy chỉ có kinh Lăng Nghiêm. Và Ngài kết rằng: “Phật dạy thời mạt pháp, kinh Thủ Lăng Nghiêm sẽ mất đầu tiên”. Vậy nơi nào còn học Lăng Nghiêm, còn giảng Lăng Nghiêm nơi ấy chưa phải đã vào thời mạt pháp.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply