Khai Đàn Dược Sư

PHÁP HỘI DƯỢC SƯ

Mùng 2 Tết Mậu Tuất (17-02-2018)

* Chương trình bắt đầu lúc 8h sáng:

  • Lễ Tổ.
  • Niêm hương.
  • Lễ Phật Dược Sư.
  • NS Vĩnh Lạc khai thị đầu năm.
  • Đại chúng chia thành từng nhóm cúng các bàn thờ Phật, Tổ đường, Gia tiên.

* 2h30′ chiều:

  • Lễ Phật Dược Sư.
  • Tụng Kinh Dược Sư.
  • Mông Sơn Thí Thực.

* 6h30′ tối:

  • Kinh hành niệm đức Dược Sư.
  • Niệm Phật nhiễu tháp.
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply