Khai Khóa Học Mùa Thu 2020

KHAI KHÓA HỌC MÙA THU 2020

Tỉnh thức là căn bản của Phật tử, là điều kiện chánh yếu để tiến vào vô thượng tuệ giác. Tỉnh tâm mới có tỉnh thức. Thanh tịnh hòa hợp là môi trường nuôi dưỡng.
Người xuất gia tỉnh thức. Nhớ mình đang đi con đường nào. Mất sự soi rọi này thì tâm Bồ-đề lu mờ. Đầu tròn áo vuông không còn là nêu biểu của tự giác giác tha nữa.
Tỉnh thức quán chiếu Bát Nhã, nhận được mình là một phần trong vạn hữu.
Con trâu ở phương trời nào đã đổ mồ hôi cho ta bát cơm ăn. Con cừu ở góc biển nào đã cho ta áo len đỡ rét những ngày đông. Người xuất gia thấy trong thân mình có sự đóng góp của cả guồng máy xã hội.
Cảm ơn những khu mỏ, thợ rèn v.v… đã cùng nhau góp sức để có một cái đinh, cây kim cho ta dùng.
Thế nên khiêm tốn nhu hòa. Do đây mau chóng giải trừ bản ngã và kiện toàn đức độ.
Tỉnh thức liên tục là yếu tố khiến Ni Tăng thành bóng dáng của bình ổn an vui. Hòa hợp thanh tịnh là nơi nương tựa cho thế gian. Và là cơ bản tồn tại lâu dài của Phật pháp.

(Lời Tôn sư Hải Triều Âm huấn từ khai lớp học mùa Thu năm 2001)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply