Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005 – Vọng tưởng lưu chuyển

VỌNG TƯỞNG LƯU CHUYỂN| Lăng Nghiêm Toát Yếu 2005Śūramgama Sāmadhi Sūtra lectured by Ven. Nun Hải Triều Âm#LangNghiemToatYeu2005#KienDaoSamatha2005#SuBaHaiTrieuAm2005KIẾN ĐẠO – SAMATHA (Tuần #2)Con đường thông thường, con đường sinh hoạt của phàm phu chúng mình sống bằng Năm uẩn, cho nên gọi là Ngũ trược. Sắc uẩn là Kiếp trược., Thọ uẩn là Kiến trược., Tưởng uẩn là Phiền não trược., Hành uẩn là Chúng sanh trược và Thức uẩn gọi là Mạng trược, trong Kinh Di Đà gọi là đời Ngũ trược Ác thế. Năm ấm, Năm uẩn này biến chuyển suốt ngày, cứ nhận là mình rồi cứ thế để cho nó lưu chuyển, chẳng những một đời này từ Mẹ đẻ đến già, mà từ vô thủy đến giờ chúng ta cứ sống với Năm uẩn lưu chuyển như thế, nhận là đời sống của mình, sinh hoạt của mình. Thì Phật chỉ cái gốc vì làm sao? Vì ngu si. Không biết mình là cái gì cả, không biết cái Thường trụ Chân tâm. Đấy là Thủ Lăng Nghiêm, Surangama. Không biết đến nó, không biết thật mình là cái gì? Cho nên cứ để cho Năm vọng tưởng này nó lôi cuốn kiếp này sang kiếp khác không tỉnh được ra.Đấy chị em thấy ở đây lời Phật khai mở cho chúng ta thấy cái quan trọng của bộ Kinh Lăng Nghiêm. Hễ nếu mà được học được tu, sống với Chân tâm Thường trụ thì đấy là giải thoát vĩnh viễn. Còn nếu không thì cứ thế con đường trầm luân, Ngũ uẩn, Ngũ trược, Năm thứ vọng tưởng này cứ thế từ đời này sang kiếp khác từ vô thủy đến giờ. Cho đến nổi Phật dạy vẽ cái ngu si của chúng mình là vẽ một Bà già mù đi ở trong rừng xương. Mù là bởi vỉ cả hai mắt cùng mất ánh sáng. Mà cái mù là bởi vì từ lâu lắm rồi, từ vô thủy đến giờ, chứ không còn mới gì cả. Cho nên Phật dạy vẽ Bà già mù đi trong rừng xương, xương sống, xương sườn, xương sọ, đầu lâu. Từ vô thủy đến giờ mình có cả rừng nếu nó không tan không vỡ đi, nghĩa là nhiều lắm không đếm được. Đấy, cái khổ nạn, cái mê muội của mình Phật vạch ra rõ ràng. Mà sở dĩ mình cứ cam phận, lại còn vui vẻ ưa thích, lại còn ăn mừng ngày sinh nhật nữa để mừng cái ngày mà có cái túi thịt này hiện ra. Phật chỉ cho chúng ta thấy chúng ta đang ở trong cái khổ ấy mà cái nguồn gốc ở đâu? Chỉ bởi vì không biết cái Thường trụ Chân tâm, không biết cái tánh Thủ Lăng Nghiêm của mình, không biết mình chính là tánh Vô Lượng Thọ. Thủ Lăng Nghiêm là bền chắc, kiên cố không bao giờ hỏng, còn gọi là Kim Cang. Thế cho nên Thầy ân cần khuyên Chị em học kỷ bộ Lăng Nghiêm và đem truyền bá để cho tất cả thế gian thoát khổ, hưởng cái vui vĩnh viễn, trở về sống với tánh Vô Lượng Thọ của mình để ai nấy mỗi người thành ông Phật A DI ĐÀ vô biên sáng suốt, an vui vĩnh viễn.(Còn tiếp)- Cố Ni trưởng Hải Triều ÂmKỷ niệm thời khóa Tịnh Độ chiều thứ năm hàng tuần THU 15/3 tại bến đò Hân Tịnh cùng tập thể huynh đệ đồng tu.Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cảĐệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.Namo A MI ĐÀ Phật,Hue Vien Lotus – Trân trọng chia sẻ

Gepostet von Hue Vien Lotus am Freitag, 16. März 2018

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

One Comment

  1. Con cam on quy no su Da post bai nay

Leave a Reply