Lễ Húy Kỵ 2019 – Khai Đàn Chuyên Tu

Ngày 22 tháng 6 năm Kỷ Hợi (24-07-2019)

Chùa Dược Sư tổ chức Đàn Tràng Chuyên Tu cầu nguyện Giác linh Cố Sư trưởng cao đăng Phật quốc.

Chương Trình Khóa Tu

* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply