Lễ Húy Kỵ Cố Sư trưởng Hải Triều Âm

Ngày 24 tháng 6 năm Kỷ Hợi (26-07-2019)

LỄ HÚY KỴ CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Mây Bát Nhã trên trời không in dấu.
Hoa ưu đàm tuy rụng vẫn còn hương.

Hôm nay, đệ tử chúng con thành tâm tổ chức Lễ Húy Kỵ lần thứ 4 của Giác linh Cố Sư Trưởng. Giờ này, dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật, trong màu huỳnh y giải thoát, chúng con vô cùng xúc động và diễm phúc được cung đón Hòa Thượng thượng Trí hạ Viên – Trụ trì chùa Phú Khánh, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang – quang lâm giáng đức về đạo tràng Dược Sư chứng minh tham dự lễ. Đồng thời chúng con nhận thấy có sự hiện diện của Ni trưởng Như Minh và Quý Ni Sư – Trụ trì các chùa Bát Nhã, Liên Hoa, Ni Liên – cùng Quý Sư cô huynh đệ từ khắp mọi miền đất nước và Ni chúng các Tự viện, Tịnh thất, Quý quan khách và Phật tử xa gần đã về tham dự buổi lễ hôm nay. Chúng con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức và gửi lời cầu chúc bình an đến toàn thể quý vị.

* Trước khi Khóa lễ, tụng nghi thức phóng sanh chim.

* Buổi lễ bắt đầu tại chánh điện, với Nghi thức niêm hương và lễ Phật.

* Sau đó xuống Tổ đường, tụng Biệt Khoa Cúng Thầy.

* Kế đến là phần Niệm Phật Nhiễu Tháp.

* Sau cùng là phần Thọ trai và Phật tử cúng dường trai tăng.

Lời Cảm Tạ

Hương sen gió lộng ngát mười phương
Trăng sáng năm xưa tỏa dặm trường.
Bậc Thánh Ni Lưu trong cõi tạm
Mãi mãi ngàn sau vẫn ngát hương.

Hữu phước cao nguyên, cung nghênh Chư Tôn Thiền Đức
Dược Sư Ni tự, trang nghiêm đảnh lễ tạ thâm ân.

Sự hiện diện của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, Quý Ni Trưởng, Quý Ni Sư Trụ trì, huynh đệ các tự viện, tịnh thất, quý vị quan khách, các cấp chính quyền địa phương, thân nhân quyến thuộc và Phật tử xa gần đã thể hiện sự kính mến và lòng chân thành đối với bậc Ân Sư. Các vị đã không quản thời gian quý báu, đường xá xa xôi, đồng tựu về đạo tràng Chùa Dược Sư, tham dự buổi lễ Húy Kỵ của Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm.

Chúng con đảnh lễ tạ ơn trên Hòa Thượng thượng Trí hạ Viên, đã từ Tiền Giang xa xôi quang lâm chấn tích về đạo tràng Dược Sư, tham dự, thuyết pháp và cùng Ni chúng tụng các Nghi thức trong buổi lễ Húy Kỵ hôm nay. Chúng con cung kính đảnh lễ tạ ơn Hòa Thượng.

Chúng con thành tâm cảm tạ thâm ân vô vàn quý báu của Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni, các tự viện, tịnh thất, chư vị huynh đệ ở khắp mọi miền đất nước, đã tham dự chung sức góp tâm vào buổi lễ tưởng niệm tri ân bậc Thầy kính yêu.

Chân thành cảm tạ đến quý quan khách, các bậc lãnh đạo trong huyện, xã, thôn. Sự hiện diện của quý vị đã thể hiện tấm lòng kính quý đối với bậc Lão Ni tại thôn nhà.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ quý Ngài thân tâm an lạc, phước tuệ trang nghiêm, hạnh nguyện viên thành.

Chúng con cũng xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các vị ân nhân, các bác, cô chú, anh chị trong ban công quả, bạn bè thân hữu, Phật tử xa gần. Người hiện diện nơi đây hoặc ở xa, người góp công góp sức, hoặc người phát tâm cúng dường tịnh tài, tịnh vật khiến cho buổi lễ được thành tựu tốt đẹp. Nguyện cầu giác linh Cố Sư Trưởng gia hộ cho quý vị cùng đại gia quyến được vô lượng an vui, vô biên thắng phước.

Toàn thể đạo tràng chúng con đồng nguyện cầu giác linh Hòa Thượng Tôn Sư cao đăng Phật quốc, hội nhập Ta Bà, hoằng hóa chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Ngưỡng mong giác linh Tôn Sư thùy từ chứng giám.

Trong buổi lễ, mặc dù hết sức cố gắng nhưng chúng con không tránh khỏi nhiều sai sót lỗi lầm, ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng quý liệt vị từ bi hoan hỷ.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

* Hình ảnh buổi lễ:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply