Lễ Khai Đàn Giỗ Húy Kỵ năm 2018

Ngày 22 tháng 6 năm Mậu Tuất
(nhằm ngày 03-08-2018)

Chùa Dược Sư Làm Lễ Khai Đàn Niệm Phật

Cầu Nguyện Cố Sư Trưởng Hải Triều Âm Cao Đăng Phật Quốc.

Lễ Phóng Sanh

Lễ Khai Đại Hồng Chung

Khóa Lễ Niệm Phật

* Hình ảnh

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply