Lễ Khánh Tuế 2017

ĐẠI LỄ KHÁNH TUẾ

* Ngày 16/7 âl (06-09-2017): 

Kính mừng chư Đại đức Ni
Phú An tán hạ sắc y rực trời.
Vu Lan thắng hội tuyệt vời,
Đêm nay tổ chức chúng con tựu về.
Thâm tâm kính cẩn một bề
Nương theo tu học chẳng hề lãng xao.
Thời khóa bốn tháng khít khao
Quý Ngài dẫn dắt biết bao tâm từ.
Một lòng hòa hợp nhất như,
Chúng con đảnh lễ chư Sư chứng lòng.
Với bao ước nguyện trông mong
Quà dâng khánh tuế trọn lòng báo ân.

* Ngày 17/7 âl (07-09-2017): Hình ảnh:

Mừng thay, chư Phật ra đời!
Mừng thay, giáo pháp khắp nơi hoằng truyền!
Mừng thay, đại chúng đoàn viên!
Mừng thay, hậu học kết duyên tu hành!

Dược Sư vọng tiếng Hải Triều
Âm vang pháp nhũ sớm chiều bên tai.
Từ bi thương xót hậu lai
Thắp lên đuốc tuệ, quý Ngài điểm tô.
Hai Thầy cùng quý Sư Cô
Truyền trao giới pháp ân cần thiết tha.
Dược Sư chốn Tổ quê nhà
Sau khi kiết hạ chúng con tựu về.
Hân hoan tín cẩn một bề
Mừng ngày khánh tuế Ân Sư chứng lòng.

  • Văn Nghệ mừng tuổi của các chóp chùa Bát Nhã, Dược Sư 2.

* Video Tiểu phẩm Hồng Hài Nhi (do Phật tử quay bằng điện thoại nên clip không được đẹp lắm, xin hoan hỷ):

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply