Lễ Khánh Tuế Quý Sư cô 2019

Tối ngày 16 tháng 7 năm Kỷ Hợi (16-08-2019)

LỄ KHÁNH TUẾ TỲ-KHEO-NI

Tất cả chúng Thức xoa, Sadini và Tịnh nhân làm lễ mừng tuổi quý Sư cô Tỳ-kheo-ni thêm một tuổi đạo hạnh.

Kính mừng chư Đại Đức Ni,
Phú An tán hạ, sắc y rực trời.
Vu Lan thắng hội tuyệt vời,
Đêm nay tổ chức chúng con tựu về.
Thâm tâm kính cẩn một bề,
Nương theo tu học chẳng hề lãng xao.
Thời khóa ba tháng khít khao,
Quý Ngài dẫn dắt biết bao tâm từ.
Một lòng hòa hợp nhất như,
Chúng con đảnh lễ chư Sư chứng lòng.
Với bao ước nguyện trông mong,
Quà dâng khánh tuế trọn lòng báo ân.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply