Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

Ta dan_40

Ngày 18 tháng 11 năm Ất Mùi (28.12.2015)

Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

  • Sáng: Nhóm Tổng kết Khóa tu & Cúng chư Thiên bách Thần
  • Chiều: Cúng Đại Đàn Thí Thực
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply