Lễ Tắm Phật 2564

LỄ TẮM PHẬT

Tất Đạt Đa con người vĩ đại
Khắp năm châu mừng đón tin Ngài.
Trong đời ngũ trược, Ngài hiển hiện.
Chỉ nẻo muôn người hết đắng cay.
Phật Đản về, con thành tâm tưởng niệm.
Đấng Từ tôn thị hiện độ sanh
Đây là dòng nước tịnh thanh
Với hương hoa, với cả lòng thành
Xin dâng cúng đấng cha lành muôn loại.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply