Lễ Thọ Y Công Đức

Tho y cong duc_43

Ngày 16 tháng 7 năm Bính Thân (18/8/2016)

LỄ THỌ Y CÔNG ĐỨC

SC Vĩnh Bình trì y công đức ở chùa Dược Sư, SC Hiền Minh trì y công đức ở chùa Dược Sư 2.

* Hình ảnh buổi lễ Thọ Y Công Đức.

HUẤN TỪ KHAI KHÓA CAHYNA

CAHYNA là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là kiên thật (bền chắc và chân thật).

Thuyết pháp dạy người làm thiện để hưởng phước trong luân hồi, không phải là pháp Cahyna.

Pháp Cahyna: chân thật đưa người tu đến kết quả ra khỏi luân hồi vĩnh viễn an vui.

Cuộc sống chúng ta hiện tại tạm bợ như khách trọ đến rồi đi. Thân tâm cảnh đều vô thường. Lầm cho là thật mà cố tình bám víu, khởi tham sân si thì đây là gốc trầm luân. Chỉ có ai nắm được một pháp Cahyna, cố vươn ra khỏi 12 khoen nhân duyên sanh tử hư vọng, thì đời sống mới thật có phẩm chất người, khác loài muông thú.

Nhận thức tình vọng tưởng làm tâm tánh. Một bề nô lệ cho kiến-hoặc và tư-hoặc sai sử, quên hẳn chân tâm tịch thường diệu giác. Kinh dụ người này như con ông trưởng giả bỏ cha trốn đi. Đánh đu với giặc làm sao yên thân?

Y Cahyna: Kinh kể chuyện ngài A Na Luật Đà, đã mù cả hai mắt, lại rách cả 3 y. Toàn chúng họp nhau may y cho ngài, mở đầu tục lệ mỗi năm, sau 3 tháng an cư, chúng Tăng chia vải may y, cần nhớ tới các bạn rách y, thiếu y. Phật dạy phải chọn lọc một tấm đẹp nhất để làm y công đức. Coi như tấm y này là của toàn thể Tăng chúng thánh phàm trong trụ xứ. Sai người đủ 5 đức (không ái, không sân, không sợ, không si, có trí tuệ biết rõ bổn phận trì y) giữ gìn y trong 5 tháng, thời gian đại chúng học và tu pháp Cahyna.

Luật Huyền Ty dạy: “Y công đức phải dành cho Tỳ-kheo-ni không y hoặc rách y, đặc biệt không cho người keo sẻn (tự mình có được mà vẫn xin). Ai cúng dường một tấm y cho Tỳ-kheo, công đức không thể nghĩ bàn. Cúng dường những tấm y không thể nghĩ bàn ấy chồng chất cao bằng núi Tu-di, phước báu không bằng cúng dường một tấm y công đức”.

Pháp môn Cahyna nào cũng đòi hỏi 3 điều kiện:

1- Cần ý thức rằng càng nói nhiều cách đạo càng xa, nói là hao tổn khí lực, là tinh thần hướng ngoại. Nội quy số 8 cấm nói chuyện tạp. Hỏi đáp về Phật pháp quá 10 phút phải xin phép tri chúng. Đây là để chị em an hòa tinh thần, dồn hết tâm lực vào nội quán. Qua được lớp cửa này như mây bay đi, hé mở một khung trời an ổn thênh thang. Tổ Đạt Ma 9 năm quay mặt vào vách cầu Bát Nhã vô ngôn của cụ Tu Bồ Đề, cái im lặng mà vua Đế Thích tung hoa xưng tán. Nếu cứ luôn luôn khắc trí, quyết tiến đến cùng, trong nhịp bước vui tươi vô úy, nhất định phen này một phiến công phu dứt sạch vô minh tận gốc, thì sẽ đạt tới cái im lặng thật tướng bất nhị của cư sĩ Duy Ma Cật. Có hiểu rõ như thế, chúng ta mới biết ơn tri chúng, tri sự đã gia công gò ép chúng ta vào quy luật. Đã biết ơn thì lo đền ơn, chúng ta sẽ tận tình đưa hậu lai vào quy luật giải thoát.

2- Thận trọng chăn trâu. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm từng phút từng giây.

Sư Huệ Tạng đang làm bếp. Mã Tổ xuống hỏi làm gì?
— Thưa: Chăn trâu.
— Chăn làm sao?
— Thưa mỗi khi vào mạ thì nắm mũi kéo lại.
— Thế là con đã biết chăn trâu.

Luôn luôn thức tỉnh, không nghĩ về quá khứ vị lai, không nghĩ tới cảnh ngoài. Lấy thân tâm làm đề mục thiền, làm đối tượng trí quán. Tuệ minh sát như gương, lặng lẽ chiếu soi:

Sáu căn sáu trần là sắc ấm.
Khổ vui thuận nghịch là thọ ấm.
Yêu ghét mừng giận là tưởng ấm.
Hơi thở, 4 oai nghi là hành ấm.
Thấy nghe ngửi nếm phân biệt là thức ấm.

Mùa y công đức chúng ta học song song 2 kinh Cahyna và Tứ Niệm Xứ.

Soi chiếu tiểu oai nghi, ghi niệm không lười mỏi. Đi biết mình đi, nhấc chân biết nhấc chân v.v… Ngồi nằm soi chiếu hơi thở. Thở ra thở vào mỗi mỗi biết rõ. Hễ hơi mờ mịt, đó là vọng tưởng đã khởi.

Soi chiếu và tự chủ từng hơi thở từng oai nghi. Lại giác sát nội tâm, biết vọng tưởng thì để tan đi. Định tuệ cân phân đưa đến điều hòa, an bình và giải thoát.

3- Coi thân này như đã chết. Đại thừa chủ trương vô ngã vô pháp. Tiểu thừa quyết định nếu còn tơ hào kiến-hoặc tư-hoặc tức không giải thoát luân hồi. Vào được cửa này là thánh, còn đứng ngoài là phàm. Mà cửa này ai cũng vào được, chỉ cần quyết tâm. Quan trọng ở chỗ biết cửa và chịu vào. Muốn biết cửa thì học kỹ Phật pháp. Chịu vào là thực tập. Thợ mộc, thợ cày, nghề nào cũng do luyện tập mà thành. Luân hồi sáu đạo do tập tham, sân, si mà có thì Thánh Hiền giải thoát cũng phải do luyện Giới Định Tuệ mà chứng. Diệu quan sát trí chuyển Mạt-na thức khiến cho giác tỉnh từ tiềm thức phát ra. Nếu chỉ hiểu biết qua ý thức thì vừa tỉnh liền mê, biến hóa từng sát na, luân chuyển từng mỗi niệm cho nên quán trí phải chuyên cần.

Nguyện cầu chị em trong đời sống hàng ngày, hằng nhớ thanh tịnh ba nghiệp, nhẫn nhục nhu hòa, mỗi mỗi y ly, tương ưng với Cahyna pháp, ngõ hầu sớm đầy đủ giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, 5 phần hương Pháp-thân.

(Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply