Lễ Tưởng Niệm Cố Sư Trưởng

Khoa le_28

Mùng 9 tháng giêng năm Bính Thân
(16.02.2016)

LỄ TƯỞNG NIỆM CỐ SƯ TRƯỞNG HẢI TRIỀU ÂM

Sáng 7h30’:    TOÀN CHÚNG TẬP TRUNG TẠI TỔ ĐƯỜNG.

–  Lễ Tổ.

QUANG LÂM CHÁNH ĐIỆN.

–  Chuông trống niêm hương.
–  Tán Phật – Lễ Phật.
–  Tiểu sám hối.

QUANG LÂM BẢO THÁP.

–  Niêm hương khấn nguyện.
–  Ni chúng dâng lời Tưởng niệm.
–  Nghe lời Tôn sư huấn từ qua băng.
–  Tán lễ Giác linh Tôn Sư.
–  Phật tử dâng lời Tưởng niệm & tác bạch cúng dường.
–  Ni chúng chúc nguyện.
–  Niệm Phật nhiễu tháp.
–  Hồi hướng.
– Tam quy.

TỀ TỰU NHÀ THIỀN.

–  Tiết mục văn nghệ Chùa Dược Sư.
–  Tiết mục văn nghệ Chùa Dược Sư 2.
–  Tiết mục văn nghệ Chùa Bát Nhã.
–  Hồi hướng.
–  Trai tăng.


Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply