Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát

Chùa Dược Sư tụng kinh Phổ Môn nhân ngày Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi (21-07-2019).

Một cô con gái đã đẹp lại đảm đang, không biết ở đâu, bỗng tới chợ làng kia buôn bán cá. Làng ở ven bờ biển chuyên nghề đánh cá. Các bà bạn hàng đều ngắm nghé ngỏ lời hỏi, muốn cô về làm dâu. Cô khiêm tốn chỉ thách lễ một phẩm Phổ-Môn. Thanh niên trong làng thi nhau học. Ai cũng thuộc lòng phẩm Phổ-Môn. Cô thưa: “Một thân làm sao hầu nhiều cửa. Nay xin vị nào học thuộc lòng bộ Pháp Hoa”. Rút cuộc một cậu vào chung kết. Đám cưới cử hành. Làng đã tới đầy đủ chỉ còn đợi cô dâu làm lễ thỉnh mời là các bà, các cụ chứng cỗ uống rượu. Bà mẹ chồng vội vào phòng gọi con. Vừa mở cửa bà tru tréo cô dâu đã chết cong queo trên giường. Dòi bọ ở đâu đã đục khoét, mắt mũi nứt lở. Khâm liệm vội vàng. Đám cưới trở thành đám ma. Bỗng một ông Sư đi qua, dộng cây tích trượng mộ bật ra, quan tài cũng bật ra. Thì lạ, xác chết đã biến thành bộ xương vàng óng ánh. Sư xóc bộ xương quảy lên vai, vừa đi vừa ngâm bài kệ:
Quán-Âm cứu khổ,
Tế độ mê tân.
Cõi cõi thị hiện,
Hóa thân không cùng.

Cùng uống rượu để khuyên người bỏ rượu, cùng đi ăn trộm để dạy kẻ gian quy y Tam-bảo thọ trì ngũ giới. Dĩ nhiên chỉ các bậc Bồ-tát mới đủ khả năng.
Còn chúng ta đưa tay giúp người đẩy xe lên dốc, khuyên bạn đồng học, đồng tu, đồng nghề trở về bổn phận. Trong gia đình dạy nhau hiếu kính, trong đoàn thể bảo nhau hòa hợp.

Nam mô Nhĩ Căn Viên Thông Đại Bi Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.
Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply