Lễ Vu Lan 2017

Ngày 15 tháng 7 năm Đinh Dậu
(05-09-2017)

ĐẠI LỄ VU LAN

Trung nguyên ngày hội vọng Vu Lan.
Bến giác mùa thu sóng đạo ngàn
Những ai là người mang ơn nặng
Đều vận lòng thành đón Vu Lan.

Hôm nay ngày 15/7 năm Đinh Dậu, hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật, đón mừng mùa Vu Lan báo hiếu, Phật lịch 2561 trở về; chùa Dược Sư trân trọng tổ chức đại lễ Vu Lan nhằm dâng lên cúng dường các đấng sanh thành và báo đền ân nghĩa Tổ tiên.

  • Chương trình bắt đầu vào lúc 7h30′ sáng:

Lễ Tổ

Niêm hương lễ Phật

NS Vĩnh Lạc giảng về Ý Nghĩa Vu Lan

Muối ba năm, muối đương còn mặn
Gừng chín tháng, gừng hãy còn cay
Công cha nghĩa mẹ cao dày
Làm con nhớ lấy điều này chớ quên!

 Tụng Kinh Báo Ân Phụ Mẫu

Lá vàng theo gió thu rơi
Gởi bao tâm sự thay lời nhớ thương
Vu lan kinh vọng ngàn phương
Chí thành hướng đến song đường kính dâng.

Kinh hành chúc nguyện vào phẩm vật, cầu nguyện cho các thí chủ sở cầu như ý

SC Viên Lạc tuyên sớ Vu Lan

Phật tử ở Cam Ranh và Đăk Lăk tác bạch cúng dường trai tăng.

Trong kinh Vu Lan, Phật đích chỉ: “Tăng chúng hòa hợp thanh tịnh tự tứ là năng lực duy nhất có thể cứu khổ tam đồ và mở cửa giải thoát cho cả 6 đạo luân hồi”. Lễ Vu Lan làm sáng tỏ chân lý “Nhất thiết duy tâm tạo”. Công đức chư Tăng thanh tịnh cùng với tấm lòng hiếu thảo chí thành của Phật tử, cảm thông đến những tâm hồn đau khổ. Khiến cha mẹ Tổ tiên chúng con chuyển tâm niệm, hướng về đường thiện mà thoát khỏi hình phạt của nghiệp báo, tiến dần lên Thánh địa. Nghiệp lực sâu thẳm vô biên; từ lực và nguyện lực của Tăng Ni cũng vi diệu không tận.

Ân cha núi cả sánh nào,
Biển sâu đức mẹ biết sao đo lường
Dù cho báo đáp nhiều phương
Cũng không trả hết tình thương song đường.

Trân trọng tùy hỷ công đức của quý Phật tử từ các tỉnh thành Cam Ranh, Đăk Lăk, Bạc Liêu… xa xôi góp tâm cúng dường trai tăng, trai phạn trong ngày lễ Báo Hiếu.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát.


* Hình ảnh:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply