Lễ Xả Y Công Đức năm Đinh Dậu (2017)

Ngày 15-12 năm Đinh Dậu (31-01-2018)

LỄ XẢ Y CÔNG ĐỨC

SC Bảo Định tác bạch

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch trên 2 Thầy, kính thưa quý Ni Sư, QSC cùng toàn thể đại chúng!

Hôm nay trong không khí trang nghiêm của ngày viên mãn 5 tháng y công đức, toàn thể chị em chúng con với tấc lòng thành, xin đê đầu đảnh lễ kính dâng lời tác bạch.

Kính bạch trên 2 Thầy, mới hôm nào trên Thầy Chánh khai thị cho chúng con pháp Cahyna bền chắc chân thật, là 5 nấc thang của Ngài A Na Luật Đà để tiến lên lầu chánh pháp, vào nhà vô thượng Bồ-đề. Chúng con còn đang chập chững chưa bước được nấc nào, mà nay đã đến ngày viên mãn. Theo định luật vô thường của thế gian, cây lá tốt tươi để rồi úa tàn, thân người cũng chỉ là giả tạm. Đây là một sự thật hiển nhiên của cuộc đời. Với tâm nguyện vì chúng sanh, 2 Thầy theo gót Tôn Sư hiện thân giữa cõi đời hư vọng. Cũng theo luật vô thường, thân tứ đại ngày một xói mòn theo năm tháng, nhưng ý chí mãnh liệt vì đạo pháp, vì tương lai hàng hậu học chúng con, nên quý Ngài đã đem ánh sáng chánh pháp soi đường cho hàng đệ tử. Từng lời nói, từng hành vi cử chỉ đều là gương mẫu cho chúng con học tập. Tuy chúng con chưa được hưởng trọn vẹn pháp nhũ, nhưng sở dĩ được an thân vững tâm trong 5 tháng và viên mãn mùa Cahyna, chính là nhờ ơn oai thần Tam Bảo, oai linh hộ pháp, đức Đệ Nhất Thiên Nhãn Cahyna đàn tràng đường chủ đại Thánh A Na Luật Đà Tôn giả gia hộ, đồng thời cũng nương đức trên 2 Thầy và sư cô Kiểm Khán đã hổ trợ cả tinh thần lẫn vật chất, sắp xếp cho chúng con cuộc sống an hòa.

Nghiệp chúng sanh sâu dày, không thể một hai ngày có thể mài dũa được. Trí xuất thế mong manh không thể 3 năm hay 5 năm có thể tăng trưởng được. Nhưng với ý chí mạnh mẽ nhờ quý Thầy hun đúc khiến chúng con không nản lòng, quyết tâm huân tập trí giác tỉnh, chúng con đã phần nào thanh lọc dần những tâm sở tham sân si, sửa đổi bớt những tập khí xấu xa lầm lỗi.

Hôm nay, ngày viên mãn 5 tháng y công đức, thâm cảm ân đức sâu dày của đấng ân sư, chúng con thành tâm đảnh lễ tạ ơn trên 2 Thầy và sư cô Kiểm Khán đã không quản thời giờ, sức khỏe, phật sự đa đoan, hết lòng dạy dỗ bảo ban, dẫn dắt chúng con từng bước trên lộ trình giải thoát. Kế đến con xin tạ ơn toàn thể QSC ban chức sự, QSC TKN cùng toàn thể đại chúng đã đại lao tất cả công việc trên dưới trong ngoài để con được an tu trong suốt thời gian qua. Con nguyện cố gắng cùng đại chúng giữ vững nếp sống lục hòa, an vui trong chánh pháp, hầu mong trên đền 4 ân, dưới cứu khổ muôn loài.

Nguyện cầu oai thần Tam Bảo gia hộ trên quý Thầy thân tứ đại an hòa trường thọ, trí Bát Nhã thường hằng sáng soi, đưa chúng con và pháp giới chúng sanh đồng về cõi Phật. Kính nguyện trên QSC cùng toàn thể đại chúng luôn an lạc tinh tấn trong ánh hào quang của 10 phương Như Lai.

Nam mô Đệ Nhất Thiên Nhãn Đại Thánh A Na Luật Đà Tôn giả tác đại chứng minh.

* Hình ảnh buổi lễ.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply