Mùa Tự Tứ năm 2017

ẢNH LƯU NIỆM MÙA TỰ TỨ 2017

Phương ngôn có câu: “Ăn cơm có canh, tu hành có bạn”. Tổ dạy: “Hổ ly sơn hổ bại, Tăng ly chúng Tăng tàn”. Giọt nước đứng một mình chỉ một thoáng đã thành không, nhưng nếu theo dòng thì dư sức ra biển cả.
Trí tuệ xuất thế phải có bạn đồng tâm, đồng chí, đồng nguyện, đồng hành, như những giọt nước giúp đỡ sức mạnh cho nhau. Phải ở trong dòng mới hy vọng cùng xuôi về biển rộng. Lục hòa bảo đảm đoàn kết. Vi phạm lục hòa không phải chỉ mệt người khác mà còn tan vỡ đoàn thể, chính mình đã tự phá 5 phần Pháp-thân.

(Lời huấn từ của Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

* Xin tri ân công đức Phật tử Hoằng Hoàn & Hoằng Trạng chụp ảnh lưu niệm cho chùa. Nam mô A Di Đà Phật.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply