Nhân quả

Làm lành được quả báo lành
Làm ác chịu quả báo xấu
Nhân nào quả nấy
Nghiệp báo theo ta như bóng theo hình.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply