Thi Tứ Niệm Xứ

Ngày 28-6 năm Ất Mùi (12-8-2015) Chùa Dược Sư 2 tổ chức thi Tứ Niệm Xứ Với sự góp mặt của Ni sư Vĩnh Lạc (Thầy Giáo Thọ), SC Nhuận Đức, SC Vĩnh Thái, SC Đồng Hiệp làm giám khảo. Cùng 80 thí sinh của 2 chùa Dược Sư và…

Đọc tiếp

Chương trình Tán Hạ

CHƯƠNG TRÌNH TÁN HẠ NĂM ẤT MÙI (2015)  Ngày 01 -> 07/7: Lễ Sám Mục Liên, Tụng Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân. Ngày 08/7: – Sáng: Tác pháp sám ma.                    – Chiều: TKN phát lồ. Ngày 09 -> 10/7: –…

Đọc tiếp