Ngày 9-11 Bính Dần

Thân gởi Viên Thông ! BG yếu không những vì trách nhiệm quá khả năng. Tuổi non mà làm việc của người lớn thì dĩ nhiên là phải quỵ. Nhưng đây là một cái quỵ vinh quang. Người lãnh đạo dĩ nhiên là phải lãnh gánh nghiệp cho cả chúng.…

Đọc tiếp

Xem Bóng Đá

Thân gởi toàn chúng Viên Thông! Một giờ đêm ngày 9-11 Bính Dần. Thầy thật mệt lắm nhưng gắng viết vài dòng cần yếu cho các con, chớ không đủ sức để trả lời thư từng người. Thầy đã qua loa xong bộ Hoa Nghiêm. Cuốn sách HN cho Thầy…

Đọc tiếp

Cô Ba Bê

Cô Ba Bê lo đi bán sữa Liễn trên khay đặt giữa đỉnh đầu. Từ nhà đến chợ xa đâu Vừa đi vừa tính phân minh từng đồng. Chân hôm ấy lại đi đôi dép, Váy sắn cao ton tót bước nhanh, Nhẹ nhàng mà lại thêm xinh Trong bụng…

Đọc tiếp