Tổng kết Học kỳ 1

Kỳ thi lần thứ 5 và buổi lễ Tổng kết Học kỳ 1 của lớp Luật Trùng Trị Ngày 29 tháng 6 năm Đinh Dậu (20-8-2017): Kiểm tra lần thứ 5 – Thi vấn đáp. Kỳ thi có 6 vị được điểm 10: SC Bảo Hạnh, SC Đức Hải, SC Đức…

Đọc tiếp