Tìm ngọc

Một đoàn người gian nan đi tìm ngọc, khám phá ra bảo châu ở trong một tảng đá rắn. Họ tản mác đi tìm búa đẽo, sà beng v.v… rốt cuộc chết ở chân núi. Ngày nay người học đạo để nhiều thời giờ kháo chuyện, xích mích, ăn uống,…

Đọc tiếp

Đàn tu TNX tháng 5

THÔNG BÁO Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ Từ ngày mùng 1 đến mùng 9 tháng 5 năm Đinh Dậu (26-05 → 03-06-2017) Tại chùa Dược Sư, thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng. Tứ Niệm Xứ là giáo pháp vô song cho ta được nếm hương…

Đọc tiếp