Khóa Hư Cảnh Sách

KHÓA HƯ CẢNH SÁCH CỦA TỔ YÊN TỬ Người trí có 3 bậc : Bậc thượng, tâm như như bất động, tướng tướng không hai, tịch tịch thường trụ. Đây là Phật sống. Bậc trung, tâm thuần niệm thiện. Niệm thiện không chi hơn niệm Phật. Nương Phật làm cảnh,…

Đọc tiếp

Bài 33: Sự nghiệp

Thầy đọc sách: “Tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn.” Sự nghiệp này, chỉ dành cho những ai giản dị, khiêm tốn nhún nhường, hạ mình đảnh lễ đại chúng. Coi lời chê bai như nước cam lồ. Coi quở trách như món quà sách tấn. Chia sẻ lên…

Đọc tiếp

Xuất gia

Ngày 16.6 âl (2008) Xuất gia là có chí hướng siêu thoát 3 cõi, ra ngoài vòng tử sanh. Cạo đầu, nhuộm áo, thân hình khác tục. Trí tuệ Bát Nhã chiếu thân 4 đại vốn không, cảnh 6 trần huyễn hoá nên tâm càng khác thế gian. Tâm giác…

Đọc tiếp

Ngày 1/03 âl 2004

Ngày 1/03 âl 2004 Thầy và toàn thể đại chúng kính lời thăm HĐ, CH và toàn thể gia đình LQ Được thơ con, Thầy vội vàng biên giấy đi khắp các chùa, nhắc tiếp tục cầu nguyện thêm, sao cho HĐ tiêu tai giải nạn. Còn những chuyện bên…

Đọc tiếp