Đường vào chùa

Trước khi tụng Kinh Dược Sư, phải lạy 7 vị Phật: Vận ý Thông Chứng Như Lai ở Tối Thắng thế giới. Quán Âm Tự Tại Như Lai ở Diệu Bảo thế giới. Quảng Đạt Trí Biện Như Lai ở Tịnh Trụ thế giới. Tối Thắng Cát Tường Như Lai…

Đọc tiếp

Chương trình Mừng Xuân 2016

MỪNG XUÂN DI LẶC – BÍNH THÂN 2016 –  Sáng 23/12:   Cúng Ông Táo ở các bếp. Chiều 25/12:  Tỳ-kheo-ni phát lồ giới. Ngày 26/12:   Sám hối giới. Chiều 27/12:  Sám hối Hồng Danh. Sáng 28/12:   Bố tát. Sáng 29/12:  Cúng ngọ, cúng giác linh, cúng ông bà.    …

Đọc tiếp

Con người tự tin

CON NGƯỜI TỰ TIN – Trong tiểu sử của nhà soạn nhạc vĩ đại Betthoven có một chuyện đáng ghi nhớ. Một nhạc sĩ trẻ đến thăm và đưa trình vị thiên tài này một bản nhạc anh ta mới sáng tác. Ngoài bìa có dòng chữ: “Hoàn thành nhờ sự…

Đọc tiếp

Ngày Phật thành đạo

CHƯƠNG TRÌNH MÙNG 8 THÁNG CHẠP Kỷ niệm ngày Phật Thích Ca thành đạo 7h30′ : – Lễ Tổ. – Niêm hương. – Lễ Phật. – Ni sư Vĩnh Lạc giảng về Ý Nghĩa Phật Thành Đạo. – Lễ 21 lễ đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. –…

Đọc tiếp