Ngày 9-11 Bính Dần

Thân gởi Viên Thông ! BG yếu không những vì trách nhiệm quá khả năng. Tuổi non mà làm việc của người lớn thì dĩ nhiên là phải quỵ. Nhưng đây là một cái quỵ vinh quang. Người lãnh đạo dĩ nhiên là phải lãnh gánh nghiệp cho cả chúng.…

Đọc tiếp

Xem Bóng Đá

Thân gởi toàn chúng Viên Thông! Một giờ đêm ngày 9-11 Bính Dần. Thầy thật mệt lắm nhưng gắng viết vài dòng cần yếu cho các con, chớ không đủ sức để trả lời thư từng người. Thầy đã qua loa xong bộ Hoa Nghiêm. Cuốn sách HN cho Thầy…

Đọc tiếp