Lời Tôn sư dạy

LỜI TÔN SƯ DẠY: Luật Sadi nói: Muốn xây nhà lầu 7 – 8 tầng thì tầng cuối cùng cần phải gia cố chắc chắn. Càng muốn cao bao nhiêu thì nền móng càng phải vững, càng phải cẩn thận bấy nhiêu. Cho nên dù tới địa vị Thánh nhưng…

Đọc tiếp

HT Thanh Từ

Ngày 27-02 Đinh Mão (1987) THƯỢNG TỌA THANH TỪ GIẢNG TẠI PHÚ AN   * Có người hỏi Triệu Châu: Con chó có tánh Phật không? Đáp: Không. Hỏi: Phật dạy tất cả hữu tình đều có Phật tánh, làm sao con chó không có? Đáp: Vì nghiệp thức che…

Đọc tiếp

Thỉnh pháp

THỈNH PHÁP HỌC LUẬT Kính bạch trên Thầy! – Ức ức triệu triệu sinh linh quẩn quanh trong biển trầm luân thống khổ. – Ức ức triệu triệu sinh linh mịt mù trong đêm tối vô minh! – Chỉ vì không gặp đèn pháp, chỉ vì không gặp thuyền từ.…

Đọc tiếp

Thời khóa biểu

THỜI KHÓA MÙA HẠ 2015  3h20’ :  Thức chúng. 3h45‘ →ž 4h45’: Công phu khuya. 4h55’ ž→ 5h10’: Thể dục. 5h15’ ž→ 5h40’: Thiền sổ tức. 5h55’: Tiểu thực. 7h: Chấp tác. 8h ž→ 10h10’ : Tỳ-kheo-ni học Luật. 8h30’ ž→ 10h : Các lớp văn hóa học. 10h40’ : …

Đọc tiếp