Chương trình tu học

CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC 5 THÁNG Y CÔNG ĐỨC Trong 5 tháng, đại chúng phải thực hành theo 5 nấc thang của ngài A Na Luật Đà dạy trong Kinh Cahyna. I- GIỚI (Phần này đã học trong hạ nay chỉ hành trì) a/ Hình đồng mỗi ngày thọ bát quan…

Đọc tiếp

Huấn từ Khai Khóa Cahyna

    Tỳ-kheo-ni Định Ngọc trì y Công Đức CỐ TÔN SƯ HẢI TRIỀU ÂM HUẤN TỪ KHAI KHÓA CAHYNA Cahyna là tiếng Ấn Độ, Tàu dịch là kiên thật (bền chắc và chân thật). Thuyết pháp dạy người làm thiện để hưởng phước trong luân hồi, không phải là…

Đọc tiếp

Tác bạch dâng Y Công Đức

Ưu-bà-di Hỷ Quang và Như Quang tác bạch dâng Y Công Đức Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Kính bạch trên chư Tôn Đức Ni cùng toàn thể Tịnh Đức Tăng-già! Hôm nay là ngày 10 phương Tăng mãn hạ tự tứ, chúng con vô cùng hân…

Đọc tiếp