Tuần chung thất

  NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM ẤT MÙI (14-07-2015) CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CÚNG TUẦN CHUNG THẤT CHÚ PHẬT TỬ LƯU SY CƯỜNG PD MINH ĐĂNG. PHÓNG SANH HƠN 20KG LƯƠN, CÚNG CƠM. NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH SỚM SIÊU ĐĂNG THÁNH CẢNH, VÃNG SANH VỀ CÕI AN LÀNH.  …

Đọc tiếp

Kinh Duy Ma Cật

Ngày 29-3 âm lịch (1987)  Hôm nay Hòa-thượng Bửu Lai lên thăm Tăng Ni Phú An. Sau ngài kết thúc buổi thuyết pháp bằng bài thơ như sau :  Nhân duyên kiếp trước trả xong chưa, Trả đủ thì thôi chớ trả thừa. Vay lắm nợ lòng càng vướng mãi…

Đọc tiếp

Lời cảm tạ

LỜI CẢM TẠ   Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn Thượng tọa Đại Đức Tăng, quý Ni trưởng, quý Ni sư và hiện tiền chư Đại đức Ni. Kính thưa quý thiện nam tín nữ, Phật tử xa gần. Hiện diện tại buổi lễ…

Đọc tiếp

Chương trình ngày 24.5

Chương Trình ngày 24.5. Ất Mùi Lễ Đại Tường Cố Sư trưởng HẢI TRIỀU ÂM ∞ 03h20’:  Thức chúng. 03h50’:  Công phu khuya. 05h15’:   Tiểu thực. 06h30’:  Phóng sanh. 07h30’:  Khóa lễ (tại chánh điện). + Niêm hương. + Lễ Phật. + Tiểu sám hối. 08h00’:  Cúng cơm giác linh…

Đọc tiếp