Tác Pháp An Cư 2020

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

An cư Kiết Hạ đạo trường.
Trên thời tạ lễ Pháp Vương
Dưới thời từ bi tế độ
Tinh nghiêm giới đức đường đường.
An cư, gieo rắc đạo vàng
Kiết Hạ, hạnh nguyện cưu mang
Nguyện sống cuộc đời phụng sự
Đạo tình đạo vị chứa chan.

Thể theo truyền thống Phật giáo, hàng năm cứ mỗi độ sen hồng nở rộ, chư Tăng Ni khắp bốn phương đồng câu hội về những trú xứ, để cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh với tinh thần lục hòa cộng trụ, tấn tu đạo nghiệp. An Cư kiết hạ là một truyền thống cao quý, được lưu truyền từ thời đức Phật còn tại thế, trải đến nay đã hơn 25 thế kỷ.
Hôm nay, ngày 15 tháng 4 (nhuần) năm Canh Tý 2020. Chùa Dược Sư lại một lần nữa trang nghiêm tổ chức lễ khai khóa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2564. Nguyện cầu Tam Bảo oai linh, sự hộ trì của chư Thiên Hộ Pháp và Giác linh cố Tôn sư đang hiện tọa đạo tràng chứng minh công đức, gia hộ cho khóa An Cư Kiết Hạ của Ni chúng viên mãn tốt đẹp.

Phật diện chơn thân, bóng Phật đài.
An Cư Kiết Hạ, pháp môn khai
Sen vàng thơm tỏa, trên bờ giác.
Thế thế truyền thừa, chẳng đổi thay.

* Hình ảnh Ngày Rằm:

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply