Tấm Lòng Với Biển

TẤM LÒNG VỚI BIỂN

Thầy đi giữa rừng thông rũ lá,
Đất ngậm ngùi, nuốt giọt yêu thương.
Tiếng suối reo xé ruột đoạn trường.
Hiện hóa độ Thầy về Tịnh Độ.

Hóa thân cành liễu vẩy cam lồ.
Dịu mát nhân gian tâm địa khô.
Lớp lớp trẻ già ân tế độ.
Đầu non cuối biển biết Nam mô.

Biển rất lặng, sóng về với nước.
Không gian nào chứa hết từ bi.
Nhật nguyệt sáng danh tâm Bồ Tát.
Núi sông ghi dấu bước chân đi.

Phật tử Quảng Từ Vân cẩn đề

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply