Thi Lăng Nghiêm 2017

Ngày 12 tháng 8 năm Đinh Dậu (01-10-2017)

Chùa Dược Sư tổ chức kỳ thi
ĐỐ VUI PHẬT PHÁP

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ngưỡng bái bạch trên giác linh Tôn Sư chứng minh.

Kính bạch trên 2 Thầy! Kính thưa ban giám khảo.

Kính thưa trên QSC và toàn thể đại chúng.

Để tiến lên lầu vô thượng giác, chúng ta phải bước từng nấc thang phương tiện. Hàng hậu học chúng con vô cùng diễm phúc, được sanh ra từ chiếc nôi Chánh Pháp của Phật Tổ và lớn lên trong môi trường giáo dưỡng của Tôn Sư, của 2 Thầy và QSC. Những bậc đã sống toàn vẹn với đạo pháp và đang hướng dẫn chúng con trên lộ trình giác ngộ giải thoát.

Đường xa ngàn dặm, đến nơi được là nhờ ở bước ban đầu. Gốc rễ nếu khéo vun trồng thì sẽ có cây lớn tỏa cành xanh ngọn và ra hoa kết trái. Vì thương xót hàng hậu học và chúng sanh đang sống trong mê muội, Tôn Sư đã vạch ra đường lối tu hành có 4 việc:

– Thứ nhất là học giới luật để giữ 3 nghiệp thân miệng ý thanh tịnh, tránh đọa lạc và làm nền tảng Thánh Hiền.
– Thứ hai, học và quán Tứ Niệm Xứ để giác tỉnh Thân bất tịnh, Thọ là khổ, Tâm vô thường, Pháp vô ngã để trong thì tiêu 3 độc tham sân si, ngoài biết 6 trần ảo ảnh, thực hiện nếp sống khắc kỷ khoan tha, vui hoà với tất cả mọi người và an ổn trong tất cả hoàn cảnh.
– Thứ 3 là học kinh Di Đà để biết đường lối tu Tịnh-độ.
– Thứ tư là học kinh Thủ Lăng Nghiêm để nhận tánh Phật ở ngay nơi 6 căn của mình. Y vào tánh này nhất tâm niệm Phật như người đã sẵn có hạt giống, chỉ cần công phu vun trồng sẽ nở hoa giải thoát và kết quả Bồ-đề.

Tôn sư một đời chuyên tu Tịnh-độ, lấy Lăng Nghiêm làm nồng cốt, chuyên tâm nghiền ngẫm nên có sở đắc về bộ Lăng Nghiêm và truyền bá Kinh Lăng Nghiêm với ước mong “đại chúng được khai thông 5 lớp căn nguyên vọng tưởng, ngộ nhập Phật tri kiến”.

Cảm niệm ân đức vô vàn cao quý và giá trị thâm sâu qua từng lời dạy của Tôn Sư, đồng thời để nối tiếp ngọn đèn Chánh Pháp của Phật Tổ, trên 2 Thầy và QSC đã dốc hết tâm lực, hy sinh thời giờ sức khoẻ, góp nhặt những lời Pháp yếu, sao chép sửa sang, in ấn thành sách để truyền dạy cho hậu học chúng con và những người hữu duyên.

Hôm nay nhân dịp gần đến tết trung thu, vì muốn cho học chúng được thưởng thức ánh trăng Lăng Nghiêm nên trên Thầy đã long trọng tổ chức một cuộc thi “Đố vui Phật Pháp”, nhằm thể hiện tấm lòng hiếu kính của người con Phật và đây cũng là lễ phẩm dâng lên cúng dường đấng Ân Sư, ngõ hầu đền đáp một phần nào công ơn của người trong muôn một.

Về dự cuộc thi chính thức hôm nay gồm có 2 đội:

  • Đội thứ nhất mang tên TỰ TẠI đến từ Manila thủ đô của Philipin, do bộ trưởng bộ ngoại giao Giác Tín đẫn đầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt.
  • Đội thứ hai với cái tên thật dễ thương, đó là đội AN NHIÊN đến từ Tokyo thủ đô của nước Nhật Bản, do phó bí thư đoàn thanh niên Nhật Bản Giác Hải dẫn đầu. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào các thí sinh từ xứ sở hoa anh đào về dự hội thi.

Đến với cuộc thi hôm nay xin quý vị đừng quá lo lắng.

Thí sinh hãy buông thư toàn thân
Chánh niệm đem tâm về hiện tại,
Không trả lời được cũng không ngại,
Trả lời được, ăn bánh gấp hai.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply