Thi Luật

Thi Luat_19Thi Luat_23

Ngày 11/8/2016  

LỚP LUẬT TRÙNG TRỊ THI KIỂM TRA

– Gồm 65 thí sinh. Thi từ 7h30′ sáng đến 22h00′.

– Có 5 nhóm thi, mỗi nhóm 13 người. Theo thứ lớp từng nhóm, SC Viên Lạc bốc thăm tên. Đọc tên người nào, người đó lên bàn Thầy Phó bốc số. Xướng số rồi, SC Viên Lạc sẽ đọc câu hỏi.

– SC Viên Lạc sẽ đưa cho người đó tờ giấy có câu hỏi sẵn, người này chỉ được suy nghĩ trong 30 giây rồi trả lời. Thầy Phó chấm điểm, thuộc về điểm cá nhân.

– Nếu người bốc thăm trả lời đúng, được trọn điểm 10. Nếu trong nhóm thấy người này trả lời chưa đủ, muốn bổ túc thì giơ tay, nếu bổ túc thêm đủ ý thì sẽ được cộng thêm 1 điểm cho đồng đội. Nếu bổ túc sai bị trừ 1 điểm đồng đội. Chỉ được bổ túc 1 lần.

– Nếu nhóm người đó không bổ túc được, nhóm khác được giơ tay. Ai giơ tay trước thì được gọi trước. Bổ túc đúng được cộng 1 điểm đồng đội. Bổ túc sai bị trừ 1 điểm đồng đội. Mỗi câu hỏi không được bổ túc quá 3 lần.

– Hết lượt thi, tính điểm cá nhân từng người. Điểm đồng đội sẽ cộng tất cả điểm cá nhân trong nhóm và điểm bổ túc được cộng thêm. Nhóm nào lớn điểm là đứng nhất.

– Phần thưởng có 2 là cá nhân đồng đội. Ai 10 điểm được thưởng. Đội lớn điểm nhất được thưởng. Và tổng kết sẽ có quà cho cả lớp.

* TỔNG KẾT:

  • 3 vị đạt điểm 10: SC Minh Chiếu, SC Nghiêm Minh, SC Phước Thuận.
  • Nhóm 1 đạt giải nhất đồng đội.

* Hình ảnh buổi thi.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply