THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Kỷ Niệm Lễ Vía Phật A Di Đà

Kính  thưa quý Phật tử!

Theo thông lệ, đầu tháng đều có đàn Chuyên tu Phật thất.  Nay kết hợp ngày Giỗ Cụ Tổ Đệ nhất Pháp Chủ Thích Đức Nhuận và ngày Vía Phật A Di Đà, chùa Dược Sư tổ chức Khóa Chuyên Tu Niệm Phật, từ ngày 11 đến 18 tháng 11 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 28-12-2017 đến 04-01-2018).

Chương trình Đàn Tràng, chi tiết sẽ được thông báo sau.

Kính thông báo.
CHÙA DƯỢC SƯ

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply