Tổng kết Học kỳ 1

Kỳ thi lần thứ 5 và buổi lễ Tổng kết Học kỳ 1 của lớp Luật Trùng Trị

 • Ngày 29 tháng 6 năm Đinh Dậu (20-8-2017): Kiểm tra lần thứ 5 – Thi vấn đáp.

Kỳ thi có 6 vị được điểm 10: SC Bảo Hạnh, SC Đức Hải, SC Đức Nghiêm, SC Hạnh Hiếu, SC Huyền Giác, SC Hiếu Nghĩa.

 • Ngày 01 tháng 7 năm Đinh Dậu (22-8-2017): Lễ phát thưởng – Tổng kết Học kỳ 1.

Tổng kết gồm có:

 1. Hạng nhất: SC Bảo Hạnh.
 2. Hạng nhì: SC Nghiêm Minh.
 3. Hạng 3: SC Minh Chiếu.
 4. Hạng 4: SC Đức Nghiêm.
 5. Hạng 5: SC Hạnh Hiếu.
 6. Hạng 6: SC Quảng Tâm.
 7. Hạng 7: SC Chân Hương.
 8. Hạng 8: SC Đức Hải.
 9. Hạng 9: SC Minh Nguyện.
 10. Hạng 10: SC Thanh Trí.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply