Tu Hành

Tu hành mà tâm còn ấm ức sân si, miệng còn đôi co lẩm bẩm, mặt còn cau có xì xị thì chưa vào đạo.

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply