Tu Tâm

TU TÂM

Hạnh phúc hay đau khổ là kết quả trung thành của hành động mà tâm là chủ. Tâm là căn bản con người. Nhân loại tâm lành, thế giới sẽ hòa bình an lạc. Phật tử tu tâm mới thành đạo quả.

Thầy Mạnh Tử than rằng: Thương thay! Người đời làm việc gì cũng nhờ tâm. Kinh doanh sự nghiệp đều do tâm. Thế mà ai nấy đăm đăm chỉ lo thân, lo của, lo gia đình xã hội. Chẳng mấy ai để ý đến tâm mình. Mất một đồng bạc, một con chó, ta vội vã đi tìm. Tâm quý giá thì lại buông xuôi.

Học đạo Phật chính là học về tâm. Kinh Lăng Nghiêm: “Quốc vương muốn an hưởng thái bình phải biết giặc ở chỗ nào để dẹp trừ. Khiến chúng ta trầm luân sanh tử gốc ở Tâm và Mắt”.

Kiểm thảo tâm niệm từng giờ từng phút. Giặc đốt tiêu rừng công đức, hoại thành Niết Bàn. Lịch kiếp sanh tử luân hồi chỉ vì bọn giặc phiền não. Đến giờ lễ Phật mà chẳng muốn đi, đó là giải đãi. Chỉ thích rong chơi, đó là buông lung. Thấy người may mắn, ta tật đố. Đó là đã nhận giặc làm con. Để phiền não cường thịnh, không nuôi dưỡng thiện tâm là đời sống đê hèn nô lệ, chết đọa ba đường ác khổ.

Đức Thích Ca trải ba vô số kiếp, hoàn toàn chiến thắng mới thành Phật. Vậy thấy người tu hành còn tham sân chớ chê trách. Hãy nhắc nhở nhau cùng chống giặc xâm lăng, khôi phục quyền tự do độc lập.

Không phải chết mới vãng sanh mà ngay bây giờ đổi những phiền não ích kỷ tạp nhiễm lấy từ bi thanh tịnh sáng suốt, tu dưỡng rèn luyện trong sinh hoạt hàng ngày.

Mỗi ngày đến là một trang giấy trắng của đời mình. Hãy viết trên đó lời kinh của Phật.

Mỗi Tăng Ni là một viên gạch xây dựng ngôi Tam-bảo ở thế gian. Chất liệu của mỗi viên gạch quan hệ đến sự vững chắc của ngôi nhà.

(Cố Tôn sư Hải Triều Âm)

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply