Tuần chung thất

Chung that chu MD_02

 

NGÀY 29 THÁNG 5 NĂM ẤT MÙI (14-07-2015)

CHÙA DƯỢC SƯ TỔ CHỨC CÚNG TUẦN CHUNG THẤT

CHÚ PHẬT TỬ LƯU SY CƯỜNG PD MINH ĐĂNG.

PHÓNG SANH HƠN 20KG LƯƠN, CÚNG CƠM.

NGUYỆN CẦU HƯƠNG LINH SỚM SIÊU ĐĂNG THÁNH CẢNH,

VÃNG SANH VỀ CÕI AN LÀNH.

 Chung that chu MD_01Chung that chu MD_03Chung that chu MD_04Chung that chu MD_05

Chung that chu MD_06       Chung that chu MD_07Chung that chu MD_13Chung that chu MD_08Chung that chu MD_09 Chung that chu MD_11

Chia sẻ lên Facebook :
Facebook

Leave a Reply