Đàn Tràng Tứ Niệm Xứ tháng 5

ĐÀN TRÀNG CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ

Từ mùng 1 đến mùng 8 tháng 5 năm Mậu Tuất

(14-6-2018 -> 21-6-2018)

Này các Tỳ-kheo, thí dụ có một đám đông, ngày càng thêm đông, đang lớn tiếng la ó : “Xem kìa, thiếu nữ đẹp tuyệt trần đang múa ca”. Một thanh niên rất ham sống, không thích chết, rất ưa vui không muốn khổ, được lịnh vua phải bưng chén dầu đầy, đi giữa đám đông người và thiếu nữ tuyệt đẹp kia. Phía sau anh ta, tên đao phủ theo bén gót, tay cầm thanh kiếm sẵn sàng. Nếu anh làm đổ một giọt dầu thì tức khắc đầu anh sẽ rơi xuống đất.
– Này các Tỳ-kheo, thanh niên kia có dám xao lãng, không chú tâm vào chén dầu chăng ?
– Bạch Thế Tôn, chắc chắn là không.
– Này các Tỳ-kheo, phải gia tâm chuyên cần nương tựa bốn pháp niệm cũng như thế.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *