chuaduocsu

chuaduocsu

Lễ Tạ Đàn Chuyên Tu

Ngày 12 tháng 9 năm Bính Thân (12-10-2016) LỄ TẠ ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ CHƯƠNG TRÌNH Chiều 2h30’: Tập trung tại chánh điện. – Chuông trống niêm hương. – Tán Phật, Lễ Phật. – Tiểu sám hối. –…

Đàn tràng chuyên tu TNX

Mùng 2 tháng 9 năm Bính Thân (02-10-2016) LỄ KHAI ĐÀN CHUYÊN TU TỨ NIỆM XỨ Tổ chức tại chùa Dược Sư, Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng NỘI QUY ĐÀN TRÀNG  Tuyệt đối im lặng. Không được tiếp khách.…

Chương trình tháng 9

CHƯƠNG TRÌNH THÁNG 9 NĂM BÍNH THÂN (2016) Mùng 1: Đàn lễ xuất gia 18 vị. Mùng 2 → 11: Đàn tràng chuyên tu Tứ Niệm Xứ. Ngày 12: Lễ tạ đàn chuyên tu. Ngày 13: Phát lồ sám hối. Ngày…

Bà Thục gởi thư

Ngày 24-2 âm lịch (1986) Bà Thục – chùa Pháp Vân kính gởi Sư cô VL cùng toàn BCS Viên Thông! BÀ THỤC: Tôi kính thưa quý Sư cô một chuyện: Hôm kia ngày 23-2 âm lịch, 4 giờ sáng…